Nadační fond historického letectví ČSR

Nadační fond historického letectví ČSR byl zřízen primárně proto, aby podpořil výzkum a vzdělání včetně dokumentace historie letectví a leteckého průmyslu, a to na území bývalého Československa. Podporujeme prezentaci a propagaci historie letectví pořádáním akcí pro veřejnost formou seminářů, výstav, leteckých dnů a dalších leteckých akcí v České republice a zahraničí.

Kdo jsme

Nadační fond historického letectví ČSR byl založen za účelem

  • podpory aktivit týkajících se poznání historie letectví, letecké techniky a leteckého průmyslu především na území bývalého Československa
  • realizace projektů renovace nebo výroby funkčních kopií historických letadel, jejich zkoušek a zajištění jejich dlouhodobého provozu. Zajištění vybavení pro realizaci renovací, výroby a provozu letadel, kooperační projekty nezbytné pro získání speciálních technologií, příslušné dokumentace a speciálního know-how
  • podpory výzkumu a vzdělání, publikační činnosti a dokumentace historie letectví a leteckého průmyslu především na území bývalého Československa
  • podpory propagace a prezentace historie letectví formou akcí pro veřejnost (semináře, výstavy, letecké dny, slety, soutěže a další letecké akce) v České republice a zahraničí
  • spolupráce se subjekty obdobně zaměřenými na historii letectví, leteckou techniku a letecký průmysl a sdílení výsledků činnosti

Struktura fondu

Správní rada

předseda správní radyIng. Lucie Černá
člen správní radyIng. David Holubec
člen správní radyIng. Jan Hutira
člen správní radyIng. Jiří Janovský

Dozorčí rada

předseda dozorčí radyIng. Michal Geist
člen dozorčí radyGenerálmajor Ing. Jaromír Šebesta
člen dozorčí radyDr. Ing. Martina Jankovská

Vaše podpora

?

Jak můžeme pomoci

Číslo účtu Nadačního fondu historického letectví ČSR
Česká spořitelna, a.s. 7601482/0800

Nadační fond historického letectví ČSR můžete podpořit následovně

  • Zřízením trvalého příkazu ve prospěch Nadačního fondu historického letectví ČSR
  • Zasláním finančního daru na účet Nadačního fondu historického letectví ČSR
  • Prostřednictvím darovací smlouvy (kontaktujte sekretariát zde)

Projekty

Představíme vám projekty, které bychom chtěli prostřednictvím Nadačního fondu historického letectví ČSR podpořit.

Výroba funkční kopie historického letadla Aero A-1

Prvním projektem v rámci výroby funkčních kopií se stala stavba letounu Aero A-1. Jedná se o první v Československu vyráběný letoun v roce 1919. Vyráběl se podle rakouského letounu Hansa – Brandenburg B-I z roku 1914.

Podpora organizace soutěžní výstavy plastikových modelů

Kit Saloon Nymburk je soutěžní výstava plastikových modelů všeho druhu s mezinárodní účastí, který pořádá spolek IPMS NYMBURK. V Nymburce má dlouholetou tradici a svým rozsahem se postupem let konání zařadila mezi nejvýznamnější akce tohoto druhu v České republice.

Bližší informace na webových stránkách www.kitsaloon.cz.

Ke stažení

 

Darovací smlouva

Dary a příspěvky od právnických a fyzických osob mohou být poskytovány na základě písemné darovací smlouvy. Darovací smlouva může vymezit účel, na který budou prostředky nadačního fondu poskytnuty, jinak se za takový účel považuje kterýkoliv z účelů uvedených v čl. III Statutu Nadačního fondu historického letectví ČSR.

› Vzor darovací smlouvy k vyžádání na sekretariátu zde

Žádost o poskytnutí příspěvku z majetku Nadačního fondu historického letectví ČSR

Udělení daru se řídí podmínkami pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu a rozhoduje o něm správní rada nadačního fondu viz. Zakládací listina Nadačního fondu historického letectví ČSR.

› Žádost o poskytnutí příspěvku zde

Výroční zpráva

Přehled o hospodaření Nadačního fondu historického letectví ČSR je dostupný ve výročních zprávě za jednotlivé finanční období.

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Sídlo nadačního fondu

Nadační fond historického letectví ČSR zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1566.

Adresa:
Tiskařská 270/8
108 00 Praha 10 – Malešice
IČ: 06653499

Bankovní spojení

Číslo účtu Nadačního fondu historického letectví ČSR
Česká spořitelna, a.s. 7601482/0800

Sekretariát

Gabriela Cahová
LOM PRAHA TRADE a.s.
Tiskařská 270/8
108 00 Praha 10 – Malešice
Tel.: +420 296 505 445
E-mail: info@lomtrade.cz